Tent Partnership for Refugees

Tent Polska

Tent działa w Polsce od 2022 roku, a dedykowany personel wspiera firmy członkowskie Tent w pomaganiu uchodźcom w wejściu na polski rynek pracy poprzez ich przygotowanie i zatrudnienie.

Poszukiwanie schronienia za granicą

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Polska przyjęła ponad 1 milion ukraińskich uchodźców więcej niż jakikolwiek inny kraj w Europie. Wielu Ukraińców prawdopodobnie pozostanie poza granicami swojego kraju w nadchodzących latach, nawet jeśli wojna miałaby się zakończyć. Dlatego polska społeczność biznesowa podjęła działania, aby zatrudnić, przeszkolić i mentorować ukraińskich uchodźców oraz przyspieszyć ich integrację ekonomicznąw kraju.

Dołącz do Tent Partnership for Refugees

Dowiedz się więcej o tym, jak Twoja firma może się zaangażować.

ZACZNIJ