Tent Partnership for Refugees

Tent Sverige

Tent har varit aktivt i Sverige sedan 2022, med dedikerad personal som stöttar medlemsföretagen i att bidra till att personer med flyktingbakgrund kommer in på den svenska arbetsmarknaden. Både genom förberedande insatser och anställningar.

Steg för steg för att integrera personer med flyktingbakgrund i Sverige

Sverige har välkomnat nästan 300 000 flyktingar från länder som Ukraina, Syrien, Afghanistan och Eritrea under de senaste åren. Eftersom flyktingar, inklusive ukrainare, har laglig rätt att arbeta, har det svenska näringslivet en viktig roll att spela för att bidra till att personer med flyktingbakgrund integreras ekonomiskt i sina nya samhällen, detta genom att anställa, utbilda och vägleda dem.

Relaterade Resurser och Nyheter

Läs mer om hur ditt företag kan engagera sig.

KOM IGÅNG