PERSBERICHT: Nederlandse multionationals op schema met hun doelstellingen ter ondersteuning economische integratie van vluchtelingen

Amsterdam, 8 april 2021 – Twee jaar na de ambitieuze toezeggingen om vluchtelingen in binnen- en buitenland te ondersteunen bij economische integratie, presenteerden 16 bedrijven in Nederland vandaag hun vorderingen tijdens een online evenement georganiseerd door Tent Partnership for Refugees. Dit waren onder andere ManpowerGroup, Philips en Rabobank.

Ondanks de uitdagingen door Covid-19 liggen de meeste bedrijven goed op schema om hun doelstellingen voor de ondersteuning van vluchtelingen te halen. Enkele van hen hebben deze zelfs al overtroffen. 

Hélène van Melle, Lead Europa bij Tent Partnership for Refugees, verklaart: “Het Nederlandse bedrijfsleven toonde twee jaar geleden groot leiderschap. Zij spraken tijdens onze eerste summit hun intrinsieke motivatie uit om vluchtelingen te helpen bij het vinden van een baan. Ik vind het een mooi resultaat dat de meeste bedrijven goed op schema liggen of hun doelstellingen zelfs al hebben overtroffen. Het ondersteunen van deze economische integratie is goed voor de vluchtelingen zelf, voor de samenleving én voor het bedrijfsleven.”

Rabobank, een van de co-hosts tijdens de Dutch Business Summit on Refugees in 2019 – maakte sterke vorderingen met de werving van vluchtelingen. Het bedrijf zette vanaf de start verschillende middelen in voor de integratie van vluchtelingen. Het heeft zijn doelstelling om 60 vluchtelingen eind 2021 in dienst te nemen nu al behaald. Deze vluchtelingen bekleden diverse functies; van IT-software ingenieurs tot financial controllers. 

Rabobank-CEO Wiebe Draijer licht toe: “We hebben een zeer positieve ervaring gehad met het aannemen van vluchtelingen bij Rabobank. Ze brengen diversiteit in het denken, veerkracht en hebben een geweldig arbeidsethos. Zij maken ons sterker als bedrijf. Het aannemen van vluchtelingen is iets dat we zullen blijven doen. We moedigen onze klanten aan om hier ook stappen in te zetten.”

ManpowerGroup, de wereldwijde organisatie op het gebied van vernieuwende arbeidsmarktoplossingen, heeft zijn doelstelling ook al gehaald. Dit door meer dan 250 vluchtelingen te helpen met het vinden van een vaste baan in Nederland. Mona, een Iraanse statushouder, werkt nu als management trainee bij het bedrijf zelf. “ManpowerGroup is een geweldige werkgever, die mij enorm heeft geholpen met mijn persoonlijke en professionele groei. Zowel mijn traineeship-coach als de HR-afdeling gaven mij extra interne en externe coaching. Met de constructieve feedback van Jeroen Zwinkels, algemeen directeur en tevens mijn mentor, haal ik het maximale uit mijzelf.”

Sinds 2019 stonden meer bedrijven op ​​om vluchtelingen in Nederland te ondersteunen. Een van hen was EY, dat een proefprogramma heeft opgezet om vrouwelijke vluchtelingen te begeleiden. Microsoft startte een programma om vluchtelingen te trainen in Microsofts’ Azure-software, waarna zij geholpen worden een baan bij klanten te krijgen. Ook zuivelbedrijf FrieslandCampina en Europese netbeheerder TenneT startten met het in dienst nemen van vluchtelingen in Nederland.

TenneT-CEO Manon van Beek stelt: “Het bevorderen van een inclusieve cultuur verbetert de prestaties van TenneT en helpt ons te groeien als bedrijf. Voor ons betekent een inclusieve cultuur het bereiken van minder geïntegreerde groepen in de samenleving. Deze benadering is een win-win voor zowel TenneT als voor kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen zijn. De komende jaren zoekt TenneT honderden nieuwe medewerkers om de energietransitie mee vorm te geven. Dat is de grootste uitdaging sinds de oplevering van de Deltawerken. Alleen als we naar een meer diverse groep mensen kijken, vinden we het talent dat we nodig hebben. 

Tent Partnership for Refugees zal in 2022, samen met ABN AMRO, FrieslandCampina, Randstad en TenneT, de tweede Dutch Business Summit for Refugees organiseren. Dan zullen bedrijven nieuwe toezeggingen aankondigen ter ondersteuning van integratie van vluchtelingen.

– Einde persbericht –

 

Contactpersonen voor pers: Omnicom Public Relations Group

Overzicht van de commitment updates uit 2019 (for the original list, please click here):

 • ABN AMRO ligt goed op schema met zijn doelstelling om 80 vluchtelingen aan te nemen. Dit kan door de pandemie langer duren dan de geplande drie jaar. Op dit moment hebben 45 vluchtelingen een vaste baan gekregen bij ABN AMRO op verschillende afdelingen. Zij zijn uitgebreid gecoacht. Ondanks een interne herstructurering zet ABN AMRO zich in om vluchtelingen in dienst te blijven nemen en het Reboot-programma in stand te houden. 
 • Accenture zal zijn doelstelling halen om eind 2025 totaal 100 vluchtelingen in dienst te nemen. Het aannemen van 20 vluchtelingen per jaar was in 2020 moeilijk door een aannamestop in verband met Covid-19. Accenture heeft echter andere doelstellingen overtroffen. Het bedrijf heeft sinds 2019 aan meer dan 1100 vluchtelingen mentorprogramma’s verstrekt, evenals vijf IT- en programmeringscursussen. 
 • Arcadis ligt op schema om in drie jaar 45 vluchtelingen werkervaring aan te bieden in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Frankrijk. In Nederland bood Arcadis bijvoorbeeld vluchtelingen de mogelijkheid een leermodule over engineering en soft skills te volgen. Arcadis onderzoekt momenteel mogelijkheden om het programma uit te breiden. 
 • Asito heeft sinds 2019 95 vluchtelingen in dienst genomen. Daarmee heeft het zijn doelstelling overtroffen om 50 vluchtelingen aan te nemen. Asito heeft onder andere een training- en aannameprogramma gestart voor Eritrese vluchtelingen en is van plan dit programma te herhalen in verschillende steden. Bij het ondersteunen van vluchtelingen blijft Asito zijn klanten bewust maken van het belang om vluchtelingen werkgelegenheid te bieden. 
 • Dura Vermeer heeft zijn doelstelling bereikt om ten minste 45 vluchtelingen op te leiden voor een baan. Het aannemen van vluchtelingen is nu ingebed in het wervingsproces van het bedrijf. Dura Vermeer blijft samenwerken met de Hogeschool Rotterdam en het UAF om haar leveranciers en opdrachtgevers te stimuleren vluchtelingen in dienst te nemen. 
 • Dental Care Professionals heeft moeite om de doelstelling te halen voor plaatsing van 60 vluchtelingen-tandartsen als tandarts in tandheelkundige klinieken. Het blijft voor tandartsen, die buiten Europa zijn opgeleid, moeilijk om het tandheelkundig examen in Nederland af te leggen. Maar DCP heeft 15 vluchteling-tandartsen geplaatst in tandartsklinieken zodat zij betaald relevante werkervaring kunnen opdoen. Daarnaast heeft de organisatie een database opgebouwd van Syrische vluchteling-tandartsen en het bewustzijn vergroot van de beschikbaarheid van vluchteling-tandartsen en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. 
 • Hilton stond voor aanzienlijke operationele uitdagingen. De horecasector is zwaar getroffen door Covid-19. Ondanks een goede samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland is het project van Hilton in Nederland opgeschort door alle beperkingen. Dit project is onderdeel van een initiatief om duizenden vluchtelingen wereldwijd te ondersteunen met vrijwilligerswerk, training, werkgelegenheid en via inkoopbeleid. Het bedrijf verwacht zijn projecten in Nederland voort te zetten als de situatie het toelaat. 
 • HP en zijn partners hebben met succes de HP School Cloud, een nieuwe onderwijstechnologie-oplossing, getest op verschillende scholen in stedelijk en landelijk Oeganda. Covid-19 beperkt voorlopig opschaling van de pilot naar andere scholen. Daarom heeft HP de focus verlegd om het onderwijs aan zowel lokale als vluchtelingenpopulaties in de regio te blijven ondersteunen. Onder meer door het aanbieden van HP LIFE, een gratis leerplatform. 
 • ING financierde in Turkije training en mentorschap voor 100 vluchtelingen. Door lokale omstandigheden moest ING het programma eerder stopzetten dan verwacht. ING’s ngo-projectpartner in Turkije ontving recent een EU-subsidie om het project te continueren volgens de oorspronkelijke doelen. ING blijft zich committeren aan het ondersteunen van vluchtelingen en focust zijn inspanningen opnieuw op Nederland. In een privaat-publiek samenwerkingsverband heeft ING bijgedragen aan een programma om vluchtelingen te helpen met hun inburgeringsexamen en het verzekeren van een baan. 
 • ManpowerGroup heeft zijn doelstelling bereikt om tot aan 2020 meer dan 250 vluchtelingen te helpen aan een vaste baan in Nederland. ManpowerGroup heeft ook met succes haar betrokkenheid naar andere landen uitgebreid. Het bedrijf startte werkgelegenheidsprojecten in Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Colombia. ManpowerGroup zal zijn werk voortzetten om het bewustzijn voor een vaste baan voor vluchtelingen te vergroten bij klanten over de hele wereld. 
 • Philips ligt op schema om zijn wervingsdoelstelling te halen. Eind 2020 had het 40 vluchtelingen aangenomen in Nederland, Duitsland en Turkije. Philips heeft bewustwordingsworkshops en soft skills-trainingen georganiseerd voor vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Panama. Verder onderzoekt het bedrijf de uitbreiding van zijn wervings- en mentorprogramma naar Brazilië, Panama, Costa Rica en de VS. 
 • Philips Foundation heeft de scope van zijn inzet gewijzigd. Het oorspronkelijke project om een veldhospitaal op te zetten in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië is om politieke redenen geannuleerd. Daarvoor zijn drie alternatieve projecten opgezet, die toegang tot gezondheidszorg bieden: 1) Inzet van een mobiele kliniek voor nierdialysebehandeling voor kwetsbare patiënten in Noord-Syrië. 2) Inzet van een mobiele medische kliniek na het uitbreken van Covid-19 en de verwoestende brand in Moria, Griekenland. 3) Ondersteuning van primaire mobiele gezondheidszorg voor migranten en lokale gemeenschappen uit Venezuela. Daarnaast financiert Philips Foundation verschillende vluchtelingenorganisaties. Zo stond de Philips Foundation tijdens de Covid-19 pandemie met een lening aan de Refugee Company aan de start van De Mondmaskerfabriek. Deze sociale onderneming maakt gecertificeerde gezichtsmaskers en biedt werkgelegenheid aan vluchtelingen in Nederland. 
 • Rabobank heeft zijn doelstelling bereikt om eind 2021 totaal 60 vluchtelingen in dienst te nemen. Rabobank zal vluchtelingen blijven aannemen voor openstaande posities. De bank blijft onderzoeken hoe hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt: via training en coaching, en daarmee ook via klanten. 
 • Randstad heeft zijn doelstelling overtroffen. Sinds 2019 heeft het 6.000 vluchtelingen in verschillende Europese landen door mentoring en training geholpen met de integratie op de arbeidsmarkt. Dit aantal is 5.000 boven het oorspronkelijke doel. Randstad heeft met succes zijn toezegging uitgebreid om kansen in landen als Canada, Brazilië en Argentinië te verkennen en blijft ook kansen in andere markten onderzoeken. 
 • Shell ligt op schema met het doel om vluchtelingen en hun gastgemeenschappen te helpen toegang te verkrijgen tot meer en schonere energie in sub-Sahara Afrika. Shell publiceerde daarvoor een rapport over gezamenlijke benaderingen om energie te leveren bij ontheemding. Shell werkt met partners uit de humanitaire sector en de particuliere hernieuwbare energiesector aan proefprojecten. Dit om betrouwbare en schone toegang tot energie te bieden aan zowel vluchtelingen in Ethiopië als aan intern ontheemden in Mozambique. 
 • Signify Foundation heeft zijn doel bereikt om de toegang tot energie en verlichting voor vluchtelingen en asielzoekers in het Rhino Camp Oeganda te verbeteren. Signify Foundation heeft door verlichtingsoplossingen en stabiele elektriciteit te leveren in en om het kamp zowel ziekenhuizen, essentiële service verleners en de bewoners, de mogelijkheid gegeven beter te functioneren na zonsondergang. Daar hebben meer dan 80,000 vluchtelingen profijt van. Daarnaast zijn 22 bewoners van het kamp, waaronder jongeren en vrouwen, opgeleid in beheer en onderhoud van de verlichtingssystemen. 
 • Unilever heeft zijn doelstelling overtroffen door bijna 30.000 Syrische vluchtelingen in Libanon toegang te bieden tot schoon water en sanitaire voorzieningen. Daarnaast heeft Unilever, als reactie op Covid-19, UNHCR gesteund met één van de grootste financiële donaties in de geschiedenis van UNHCR om de gezondheid en veiligheid van vluchtelingen tijdens de pandemie te helpen waarborgen, en door 30 miljoen stukken zeep te leveren. 

Einde overzicht commitment updates uit 2019

 

Over Tent Partnership for Refugees
Met meer vluchtelingen jaar na jaar, die voor steeds langere tijd ontheemd zijn, is het van cruciaal belang dat het bedrijfsleven opstaat en vluchtelingen helpt bij de economische integratie in het nieuwe thuisland. Tent Partnership for Refugees, opgericht in 2016 door Chobani’s Hamdi Ulukaya, spoort het bedrijfsleven aan om duurzaam meer te doen voor vluchtelingen door de core business van de organisatie in te zetten en vluchtelingen te zien als werknemers, ondernemers, consumenten. Tent is uitgegroeid tot een netwerk van meer dan 140 internationale bedrijven. Lees meer over Tent: www.tent.org 

Become a Member

Join a network of companies supporting refugees and benefit from our member services.

Get Started